Hvad er Psykoterapi?

Psykoterapi, eller samtaleterapi som det også kaldes, er en anerkendt behandlingsform hvor du har mulighed for at arbejde med dig selv i fuld diskression. I alt sin enkelthed er det en række samtaler mellem dig og terapeuten.

NLP psykoterapi tager afsæt i, at vi alle har en individuel opfattelse, af det vi møder i livet. Igennem vores sanser, opfanger vi det der sker omkring os, og vi danner ubevidst tanker der danner vores ubevidste leveregler (sandheder). 

Disse tanker og leveregler, er repræsenteret hos dig via billeder, lyde, følelser og fornemmelser. Via NLP psykoterapi tilpasser vi de indlagrede repræsentaioner, og kan derved forandre dine leveregler til nogen der støtter dig i livet og ikke begænser dig.   

I terapien arbejder vi med 3 tidsbegreber; fortid, nutid og fremtid.

De oplevelser / sansninger vi har tidligt i livet, er ofte dem spænder ben for os i voksenlivet.

Lavt selvværd, angst, jalousi og usikkerhed, hænger ofte sammen med oplevelser der ligger i vores barneår. Med regressionsterapi kan vi justere de konklusioner vi dannede af vores oplevelser som børn. Derved hæmmer de ikke længere vores voksenliv.

Vi kan arbejde i retning af mere bevidsthed og derved mere tilstedeværelse i nu'et, dette medfører ofte en øget oplevelse af ro og mindsker stress.

Endelig kan vi forme en fremtid, der er værd at gå i møde. Her handler det om målsætninger, delmål og det at få øje på nye muligheder og ressourcer. At leve med en oplevelse af en dejlig fremtid, øger både energi og livsglæde.

Det handler om balancering

ForsideTil privateTil virksomheder | Kontakt 

Copyright © 2014 - Helle Sommer - Telefon 28403009 - helle.sommer@live.dk  

"Lev livet, med glæde og nydelse i det du laver"