Regressionsterapi

Bliv fri af ubevidste blokeringer

VIP Forløb Helle Sommer

Derfor er metoden fantastisk 

  • Vi kommunikerer direkte med din underbevidsthed, en magisk genvej til hurtigt at finde roden i din blokering
  • Vi clearer blokeringer uanset om de er nedarvede, er fra din tidlige barndom, eller fra tidligere liv
  • Vi arbejder nænsomt og direkte ind i roden og sparer mange timers terapi
  • Vi arbejder med hele dig, dine tanker, din krop og din underbevidsthed, så hele dit system frigøres af de gamle blokeringer

Underbevidstheden styrer 96% af dine handlinger 

Når du får diarre sætter immunsystemet ind for at gøre dig rask.

Men hvis huset samtidig brænder, så slår dit overlevelsesinstinkt til og overruler immunsystemet, så du i stedet kan bruge alt din energi på at komme ud af huset.

Vores sind og følelser virker på samme måde. Så du kan med dit bevidste sind, planlægge at du f.eks. ikke vil blive nervøs til et møde.

Hvis der i din underbevidsthed ligger ubevidste erindringer om, at møder er farlige, så vil din underbevidsthed overrule og du vil (igen) reagere uhensigtsmæssigt selv om du har besluttet dig for noget andet.

Eksemplar på hvordan ubevidste blokeringer opleves

 

  • Du bliver bange eller nervøs i situationer hvor det slet ikke giver mening
  • Du holder dig tilbage, og trækker dig når du er på job eller i skole, og bliver opslugt af tanker om hvad de andre synes om dig
  • Du føler dig trist og uoplagt uden at vide hvorfor
  • Du er udfordret i dine relationer, det bliver ved selv om du synes at du har arbejdet med det
  • Du har en drøm, men får ikke handlet på den du går i stå og føler dig blokeret
  • Du er bange for at miste, i en grad så det hæmmer dig og du forstår slet ikke hvorfor

Frygt og traumer kan være nedarvede

 

Forskning viser, at traumer og angst kan bæres videre fra generation til generation, det kaldes for epigenetik.

Jeg har selv oplevet, at have voldsomme erindringer fra tidligere liv. Jeg oplever også klienter med uhensigtsmæssige tråde til tidligere liv, så de energetisk sidder fast i gamle oplevelser  af sorg og tab.

Mange af os kan altså gå rundt med gamle truamer i kroppen, der viser sig som irrationel angst og stress, uden at ane hvorfor.

Vi er simpelthen en del af et univers, hvis tråde rækker væsentligt længere ud end vores mennekskelige forstand kan rumme.

Derfor er jeg så glad for, at have stiftet bekendtskab med regressionsterapi, så jeg nu kan tilbyde en helt unik metode der åbner for healing på tværs af tid og rum.

Vil du vide mere? 
Finde ud af hvordan regressionsterapi kan hjælpe dig?
Så kan du booke en gratis intro session.

Klik på knappen nedenfor og vælg det tidspunkt der paser dig bedst. Udfyld de viste felter. I feltet ”Note” skriver du kort hvad du ønsker at tale om i din intro session.

Jeg ringer dig op på den tid, du har valgt.

Jeg glæder mig til at tale med dig.

Helle Sommer
Spirituel psykoterapeut
Regressionsterapeut
Traumeterapeut

Forfatter til bogen:
DU ER VÆRD AT ELSKE

 Slip de ubevidste blokeringer
og bliv fri til at være DIG!