For at skabe et liv du er glad for, må du lære at mærke hvad der er sandt for dig, og at handle på det.

En forudsætning for det er, at du kan adskille de ord og tanker der kommer fra det lille sind (sabotagetankerne) fra den vejledning der kommer via tankerne fra dit højere selv. Nu bedre du bliver til at høre din indre vejleder, nu lettere bliver det at skabe et liv der er sandt for dig.