Drama skaber adskillelse. Når dine drama tanker løber løbsk om noget du har oplevet, skaber de adskillelse dels i kontakten til dig selv, dels til virkeligheden som altid er meget mere fredelig end dine drama tanker om den.

Stå stærkere i dig selv og skan en dyb indre ro, ved at hjælpe dig selv ud af dramaet så du i stedet kan møde dig selv og virkeligeden kærligt og rent.