Når din verden forandres, kan du føle dig magtesløs og låst. Jeg sætter ord på den forandrede verden vi stod i sammen ved første Corona lockdown. Strategien jeg deler, kan bruges på mange andre livsområder hvor du føler dig fastlåst eller magtesløs.

Min indgang til det handler om rammer, den ydre vi ikke er herre over, og den indre hvor vi har langt større indflydelse end vi tror.